خیلی


خدا بیامرز برجام، از اولش هم نون خور نبود!

خیلی تشنه سیاست نیستم ،

اما زمانی که جدی جدی گروهی تشکیل شد و شعله مذاکرات داغ شدُ

هلهله ِ این نشست ها توو کوچهِ خیلی از این آدمها عروسی به پا کرد

ذره ای آب توو دلم تکون نخورد حتی به هم بر هم خورده بود! به نظرم زیادی

احمقانه بود که یه بار دیگه از همون لونه ، نیش خوردن و به ریشمون خندیدن!

هنوز درک نمیکنم مایی که خیلی وقتِ داریم پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم!

دقیقا با چه فازی با تمام قوا داریم خودمون جر میدیم که زیر پرچمش جا بگیریم...!


نمیدونم موافقید یا نه اما من یکی ، آب دستِ یزید بدم دست ِ امریکا نمیدم!

برجام فقط یک آبروزی ریزی محض بود و سوژه شاخِ 2018... !


منبع اصلی مطلب : از تو تا من
برچسب ها : خیلی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : !