حتما شنیدین : هر کَس و ناکسی که میاد ایران ! میگه : ایران سرزمین قشنگیه و مردمان مهمان نوازی داره!

اما من دوست دارم اون لحظه یه مُشت آبدار بزنم توو دهنِ همون کَس و ناکس  و بگم! این همه ...ِشعر نگو!

جناب داری توو این مملکت زندگی میکنی یا من!


#خُردن نگیرین! ایراندوستی بودم که نگو، اِرق ملی ای داشتم که از کلفتیش چیزی نگم بهتره!

اما الان خیلی چیزها عوض شده !انسانهای زیادی توو این مملکت هستند که نه از خدا میترسن نه از آخرت...

#هنوز سو سو میزنه شمع اُمیدم...

منبع اصلی مطلب : از تو تا من
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : home...